მთლიანი პრესი

Showing all 2 results

  • blank

    თეთრი ცზინმაი ( ჯინგმაიშანის მთიდან, 2022 წ.), 357 გ.

    4.00140.00
  • blank

    მენჰაი ლაო შენ პუერი (ნედლეული 2012, პრესი 2021), 357 გ

    6.50227.50